CAREER

1.Sales Engineer & Sales Executive 
2.ช่างเทคนิค
3.เลขานุการ
4.Application Engineer
5.เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย   
6.เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ
7.เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
สวัสดิการ    
1 โบนัส (ตามผลประกอบการ)
2 ปรับเงินเดือนประจำปี  
3 ประกันสังคม,กองทุนทดแทน
4 เบี้ยขยัน    
5 ค่าล่วงเวลา    
6 ประกันอุบัติเหตุ  
7 คอมมิชชั่น (เฉพาะฝ่ายขาย)
8 (อื่นๆ สิทธิตามกฏหมายกำหนด)แบบฟอร์มสมัครงาน

กรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร หรือ ส่ง Email ที่ hrd@ascggroup.com
Visitors: 28,738